Medycyna w naszym życiu


Artykuł nawiązuje do medycyny

Prostata z komórek macierzystych

Dzięki tej metodzie hodowli naukowcy będą mogli monitorować przemianę komórek prostaty ze stanu normalnego do patologicznego i od młodzieńca do starszego pana. Pobieranie fragmentów zdrowej tkanki od młodych ludzi byłoby trudniejsze, mniej miarodajne i budziło zastrzeżenia etyczne.
Hodowla tkanki prostaty może być znakomitym modelem zachowania prostaty pod wpływem hormonów i czynników środowiska.
Źródło: Eskulap.pl

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

    Nie mozna połączyć się z adresem: http://www.forum.biolog.pl/rss6.php.