Medycyna w naszym życiu


Artykuł nawiązuje do medycyny

Antymon, rakotwórczy pierwiastek chemiczny

Antymon, rakotwórczy pierwiastek chemiczny, dotąd wykryty w śladowych ilościach w wodzie przechowywanej w butelkach PET, odkryto również w sokach owocowych zamkniętych w plastikowych pojemnikach PET. Stężenie pierwiastka wzrasta wraz z przedłużającym się czasem przechowywania soku - donosi "Journal of Analytical Atomic Spectrometry". Badania przeprowadzone przez doktora Spirosa Pergantisa z Uniwersytetu Kreteńskiego miały na celu określenie ilości oraz formy chemicznej antymonu zawartego w sokach owocowych zamkniętych w różnych opakowaniach.
Wśród przebadanych próbek dr Pergantis, odkrył podniesiony poziom antymonu w sokach owocowych (cytrynowym i pomarańczowym) zarówno gazowanych, jak i niegazowanych, przechowywanych w butelkach PET (ang. PET - polyethylene terephthalate). Trójtlenek antymonu jest stosowany, jako katalizator przy produkcji polimeru PET.

Źródło: PAP

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

    Nie mozna połączyć się z adresem: http://www.forum.biolog.pl/rss6.php.