Medycyna w naszym życiu


Artykuł nawiązuje do medycyny

Nagroda dla rektora szkoły medycznej

Andrzej Steciwko, rektor Wyższej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, został wyróżniony medalem "Gloria Medicinae". Odznaczenie przyznaje Polskie Towarzystwo Lekarskie. Medal dostają wybitni medycy.

nto.pl

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

    Nie mozna połączyć się z adresem: http://www.forum.biolog.pl/rss6.php.